1

Kurullar

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULLARI

 01- SENATO (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V. Göreve Bağlı
6 Prof. Dr. Şaban EREN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Göreve Bağlı
7 Prof. Dr. Çağrı BULUT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Göreve Bağlı
8 Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
9 Prof. Dr. M. Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
10 Prof. Dr. Havva Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
11 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
12 Prof. Dr. Rıfat Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
13 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
14 Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
15 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Göreve Bağlı
16 Prof. Dr. Murat KOMESLİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Göreve Bağlı
17 Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdürü Göreve Bağlı
18 Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Göreve Bağlı
19 Öğrt. Gör. Aylin ATACAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Göreve Bağlı
20 Prof. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU Senatör (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi) Seçim
21 Prof. Dr. Mehmet TERZİLER Senatör (Fen-Edebiyat Fakültesi) Seçim
22 Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR Senatör (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Seçim
23 Prof. Dr. Hakan ÇETİNKAYA Senatör (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) Seçim
24 Prof. Dr. Mehmet Süleyman ÜNLÜTÜRK Senatör (Mühendislik Fakültesi) Seçim
25 Prof. Dr. Gülsüm BAYDAR Senatör (Mimarlık Fakültesi) Seçim
26 Prof. Dr. Dilek KAYA Senatör (İletişim Fakültesi) Seçim
27 Prof. Dr. Zehra SAK BRODY Senatör (Sanat ve Tasarım Fakültesi) Seçim
28 Prof. Dr. Erhan ADA Senatör (İşletme Fakültesi) Seçim
29 Prof. Dr. Ali Timur DEMİRBAŞ Senatör (Hukuk Fakültesi) Seçim
30 Ender DURAN Raportör Göreve Bağlı
02- ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan V. Göreve Bağlı
6 Prof. Dr. Şaban EREN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Göreve Bağlı
7 Prof. Dr. Çağrı BULUT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Göreve Bağlı
8 Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
9 Prof. Dr. M. Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
10 Prof. Dr. Havva Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
11 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
12 Prof. Dr. Rıfat Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
13 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
14 Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
15 Prof. Dr. Cüneyt GÜZELİŞ Üye Seçim
16 Prof. Dr. Murat KOMESLİ Üye Seçim
17 Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Üye Seçim
18 Ender DURAN Raportör Göreve Bağlı
03- BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EKİBİ (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör (Başkan)  Göreve Bağlı
2 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Seçim
3 Erkan TUNÇ Bilgi İşlem Müdürü (Sorumlu) Göreve Bağlı
4 Mümin ÖLMEZ Bilgi İşlem Sistem Yöneticisi (Yönetici) Seçim
5 Kemal Mert ALA Bilgi İşlem Sistem Yöneticisi (Üye) Seçim
6 Erdal KÖSEOĞLU Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı (Üye) Seçim
7 Fatih DUVAHAN Bilgi İşlem Web Tasarım Uzmanı (İç Denetçi) Seçim
04- BURS SEÇİCİ KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
4 Prof. Dr. Rıfat Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
5 Doç. Dr. Refet POLAT Merkezi Akademik Planlama Koordinatörü (Üye) Seçim
6 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
7 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
8 Saniye YAZAR DENİZ Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
9 Taylan DÜNDAR Sağlık Kültür Spor Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
10 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Raportör Üye) Göreve Bağlı
05- ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİMİ VE KOORDİNASYONU KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim  Görev Görev Şekli
1 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Üst Yönetim Temsilcisi) Atama
2 Dr. Öğr. Üyesi Hacer ŞEKERCİ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Sistem Yönetim Temsilcisi) Atama
3 Doç. Dr. Nurdan Yıldırım ÖZCAN Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı (Enerji Yöneticisi) Seçim
4 Tuğrul UNUTMAZ Enerji Yöneticisi (Teknik Yönetim Temsilcisi)
5 Yetkin TÜRK Proje İnşaat, Bakım-Onarım Teknik İşler Koordinatörü (Üye) Seçim
6 Korhan KARADAYI Satın Alma Müdürü (Üye) Seçim
7 Cenk SÖNMEZ Medya Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
8 Erkan TUNÇ Bilgi İşlem Müdürü (Üye) Seçim
9 Saniye YAZAR DENİZ Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdu Müdürü (Üye) Seçim
10 Taylan DÜNDAR Sağlık Kültür Spor Müdürü (Üye) Seçim
11 Necip ATILGAN Üniversite Sanayi İşbirlikleri Uzmanı (Üye) Seçim
12 Hayrullah ÖZKAN Konferans Salonu ve İklimlendirme Bakım-Onarım Şefi (Üye) Seçim
13 Evren GÜLTEKİN Elektrik Teknikeri (Raportör Üye) Seçim
06- ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Huriye TOKER İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Seçim
3 Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
4 Dr. Öğr. Üyesi  Özge CAN İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
5 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Üye) Seçim
6 Dr. Senem YILMAZ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
7 Taylan DÜNDAR Sağlık Kültür Spor Müdürü (Üye) Seçim
8 Şükrü Yetkin TÜRK Proje İnşaat, Bakım-Onarım Teknik İşler Koordinatörü (Üye) Seçim
9 Zeynep Melis KÖSEOĞLU SUVEREN Psikolog (Üye) Seçim
10 Elif AKKAYA Öğrenci Temsilcisi (Üye) Seçim
11 Fikret ATALANLI Sağlık Kültür Spor Uzmanı (Raportör) Seçim
07- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Doç. Dr. Sami AKSOY Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
4 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Hukuk Müşaviri Üye Göreve Bağlı
6 Necip ÖZBEY Bilgi Teknoloji ve Transfer Ofisi Müdürü (Raportör Üye) Göreve Bağlı
08- GİRİŞİMCİLİK KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü (Üye) Seçim
3 Dr. Öğr. Üyesi Orkun KARABAŞOĞLU Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
4 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Hukuk Müşaviri Üye Göreve Bağlı
6 Levent KUŞGÖZ (EGİAD) Özel Sektör Temsilcisi (Üye) Seçim
7 Necip ÖZBEY Bilgi Teknoloji ve Transfer Ofisi Müdürü (Raportör) Göreve Bağlı
09- İDARİ KALİTE DANIŞMA KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Doç. Dr. Refet POLAT Kalite Koordinatörü (Üye) Göreve Bağlı
3 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
4 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Erkan TUNÇ Bilgi İşlem Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
6 Mesut YILMAZ Medya İlişkileri Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
7 Tuğba DASS Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
8 Semra KARABULUT EBYS Yönetim Asistanı (Üye) Göreve Bağlı
9 Yağmur Ege MÜHÜRCÜOĞLU Dokümantasyon ve Koleksiyon Geliştirme Uzmanı (Raportör)  Göreve Bağlı
10- İDARİ PERSONEL DİSİPLİN KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Doç. Dr.  Sami AKSOY Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Göreve Bağlı
3 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
4 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Hukuk Müşaviri Üye Göreve Bağlı
6 Korhan KARADAYI İşçi Temsilcisi (Üye) Göreve Bağlı
7 Ilgın ÖZTÜRK İnsan Kaynakları Müdürü (Raportör Üye) Göreve Bağlı
11- İLETİŞİM KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Ens. Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
6 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
7 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
8 Dr. Senem YILMAZ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
9 Hakan ATİS Medya İlişkileri Koordinatörü (Üye) Göreve Bağlı
10 Cenk SÖNMEZ Medya Merkezi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
11 Tuğba DASS Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
12 Mesut YILMAZ Medya İlişkileri Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
13 Erkan TUNÇ Bilgi İşlem Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
14 Taylan DÜNDAR Sağlık, Kültür, Spor Müdürü Göreve Bağlı
15 Pelin ÖZLÜ Sosyal Medya Uzmanı (Üye) Göreve Bağlı
16 Hale ÜNVERDİ Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
17 Dr. Saadet ESKİİZMİRLİLER Kalite Koordinatörlüğü Üyesi (Raportör) Göreve Bağlı
12- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız) 
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Doç. Dr.  Serpil KAHRAMAN İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi (Danışman) Seçim
3 Dr. Öğr. Üyesi  Erdinç ÖNER Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Çalışan Temsilcisi) Seçim
4 Dr. Öğrt. Gör. Oğuz GORA Meslek Yüksekokulu  Öğretim Üyesi (Üye) Göreve Bağlı
5 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
6 Yetkin TÜRK Proje İnşaat, Bakım-Onarım Teknik İşler Koordinatörü (Üye) Göreve Bağlı
7 Edip BAŞARSLAN Destek Hizmetleri Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
8 Taylan DÜNDAR Sağlık Kültür Spor Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
9 Cenk SÖNMEZ Medya Merkezi Müdürü (Üye) Göreve
10 Dr. Necat ÖZTEKİN İş Yeri Hekimi (Üye) Göreve Bağlı
11 Korhan KARADAYI Satın Alma Müdürü (Çalışan Baş Temsilcisi) Seçim
12 Murat TURGUT İnsan Kaynakları Personel Tahakkuk Şefi (Üye) Göreve Bağlı
13 Murat YILDIRIM Depo Memuru (Çalışan Temsilcisi) Seçim
14 Oytun DURAL A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (Üye) Göreve Bağlı
15 Eda AKSOY C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (Raportör Üye) Göreve Bağlı
13- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİTESİ (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Arş. Gör. Zeynep Aslı ÖZKAN Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi (Üye) Seçim
3 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
4 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Dr. Senem YILMAZ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
6 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Üye) Seçim
7 Ilgın ÖZTÜRK İnsan Kaynakları Müdürü (Üye) Seçim
8 Erkan TUNÇ Bilgi İşlem Müdürü (Üye) Seçim
9 Ata TÜRKFİDANI Yazı İşleri Müdürü (Üye) Seçim
10 Tuğba DASS Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü (Üye) Seçim
11 Hale ÜNVERDİ Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürü (Üye) Seçim
12 Saniye YAZAR DENİZ Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdu Müdürü (Üye) Seçim
13 Taylan DÜNDAR Sağlık Kültür Spor Müdürü (Üye) Seçim
14 Hukuk Müşaviri (Üye) Göreve Bağlı
15 Semra KARABULUT EBYS Yönetim Asistanı (Raportör Üye) Seçim
14- MERKEZİ AKADEMİK PLANLAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Doç. Dr. Refet POLAT Merkezi Akademik Planlama Koordinatörü (Koordinatör) Göreve Bağlı
4 Dr. Saadet ESKİİZMİRLİLER Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörü (Üye) Göreve Bağlı
5 Hüseyin ARSLAN Rekabet İlişkileri Analiz ve Merkezi Planlama Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
6 Esra DURKAL GÜLMEZ Merkezi Akademik Planlama Uzmanı (Üye) Göreve Bağlı
7 Ecem KASAP Merkezi Akademik Planlama Uzmanı (Raportör Üye) Göreve Bağlı
15- MERKEZİ FİZİKSEL PLANLAMA BİRİMİ (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Vekil Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
3 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Koordinatör) Göreve Bağlı
4 Serkan GÜRBÜZ İnşaat, Bakım-Onarım Teknik İşler Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
5 Ecem KASAP Merkezi Akademik Planlama Uzmanı (Üye) Göreve Bağlı
16- MERKEZİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Dr. Saadet ESKİİZMİRLİLER Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörü (Koordinatör) Göreve Bağlı
3 Ecem KASAP Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Uzmanı (Raportör Üye) Göreve Bağlı
17- ÖDÜL VE DEĞERLENDİRME KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. Şaban EREN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. (Üye) Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
6 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
7 Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
8 Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı  (Üye) Göreve Bağlı
9 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
10 Prof. Dr. Rıfat Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
11 Prof. Dr. Havva Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
12 Prof. Dr. Murat KOMESLİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
13 Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
14 Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
15 Öğrt. Gör. Aylin Bedriye ATACAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
16 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
17 Ilgın ÖZTÜRK İnsan Kaynakları Müdürü (Raportör) Göreve Bağlı
18- ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İDARİ KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuki ve İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Dr. Ali Galip AYVAT Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yard. (Üye) Göreve Bağlı
3 Dr. Saadet ESKİİZMİRLİLER Merkezi Öğrenci Etkinlikleri  Koordinatörü (Üye) Göreve Bağlı
4 Dr. Senem YILMAZ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
5 Serkan AYAN Hukuk Müşaviri (Üye) Göreve Bağlı
6 Mehmet Musab VİCİR Öğrenci Konseyi Başkan V. (Üye) Göreve Bağlı
7 Gizem ÇAPACI SKS Temsilci Üye (Üye) Seçim
8 Gül ACAR Öğrenci Toplulukları Temsilci Üye (Üye) Seçim
9 Taylan DÜNDAR Sağlık, Kültür, Spor Müdürü ( Raportör Üye) Göreve Bağlı
19- ÖĞRENCİ YURDU YÖNETİM KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Murat KOMESLİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü (Üye) Seçim
3 Dr. Öğr. Üyesi Hacer ÖZTURA Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
4 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
5 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşleri Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
6 Saniye YAZAR DENİZ Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdu Müdürü (Raportör Üye) Göreve Bağlı
20- STRATEJİK PLANLAMA ve MÜKEMMELİYET OFİSİ (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuki ve İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü Göreve Bağlı
6 Doç. Dr. Refet POLAT Merkezi  Akademik Planlama Koordinatörü (Üye) Seçim
7 Dr. Senem YILMAZ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
8 Hüseyin ARSLAN Rekabet İlişkileri Analiz ve Merkezi Planlama Müdürü (Raportör Üye) Seçim
21- SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (YÜSEM) YÖNETİM KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Erhan ADA İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
3 Doç. Dr. Yasin ÖZARSLAN Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
4 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Payam Gül SUSANNI Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Seçim
5 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Üye) Seçim
6 Atıl YENAL Muhasebe Müdürü (Üye) Seçim
7 Doç. Dr. Hande KARADAĞ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü (Raportör Üye) Göreve Bağlı
22- TASARIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
2 Dr. Öğr. Üyesi Feray MADEN Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
3 Dr. Öğr. Üyesi İsmail OKAY Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
4 Öğrt. Gör. Can GÜVENİR Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi (Üye) Seçim
5 Dr. Öğr. Üyesi Tolga BENLİ Yaşar Üniversitesi Tasarım ve Araştırma Merkezi Müdürü (Raportör Üye) Seçim
23- TÖREN KOORDİNASYON KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Öğrt. Gör Buğra ÇİFTÇİ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Üye) Seçim
3 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
4 Dr. Senem YILMAZ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
5 Şükrü Yetkin TÜRK Proje İnşaat, Bakım-Onarım Teknik İşler Koordinatörü (Üye) Seçim
6 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Üye) Seçim
7 Korhan KARADAYI Satın Alma Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
8 Hale ÜNVERDİ Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
9 Edip BAŞARSLAN Destek Hizmetleri Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
10 Taylan DÜNDAR Sağlık Kültür Spor Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
11 Cenk SÖNMEZ Medya Merkezi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
12 Özer BATÇIOĞLU Görsel Editör (Üye) Göreve Bağlı
13 Erkan TUNÇ Bilgi İşlem Müdürü (Üye) Seçim
14 Hüseyin ARSLAN Rekabet İlişkileri Analiz ve Merkezi Planlama Müdürü (Üye) Seçim
15 Mehmet Musab VİCİR Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
16 Fikret ATALANLI Sağlık Kültür Spor Uzmanı (Raportör) Seçim
24- YEŞİL ÜNİVERSİTE STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
3 Doç. Dr. Refet POLAT Kalite Koordinatörü (Üye) Seçim
4 Dr. Öğr. Üyesi Hacer ÖZTURA Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
5 Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye) Seçim
6 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Seçim
7 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Üye) Seçim
25- YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) – KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) DANIŞMA KURULU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Cüneyt GÜZELİŞ Başkan Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Murat KOMESLİ Başkan Vekili Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Orhan İÇÖZ Üye Seçim
4 Doç. Dr. Seda GENÇ Üye Seçim
5 Doç. Dr. Görkem ATAMAN Üye Seçim
6 Doç. Dr. Oya Mortan SEVİ Üye Seçim
7 Dr. Öğr. Üyesi Seçkin KUTUCU Üye Seçim
9 Mümin ÖLMEZ Üye Seçim
10 Semra KARABULUT Üye Seçim
11 Mesutcan ALTUN Üye (Öğrenci Temsilcisi) Seçim
12 Doç. Dr. Refet POLAT Üye (Raportör) Seçim
26- 2022-2023 AKADEMİK YILI DERS VE SINAV PROGRAM SORUMLULARI KURULU (Görev Tanımları İçin Tıklayınız. )
Sıra ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL-BÖLÜM/PROGRAM ADI SOYADI ENGELLİ TEMSİLCİLERİ
1 Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Araş.Gör. Ece BULDAN
2 Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Araş.Gör. Berfin YILDIZ TEMSİLCİ
3 Mimarlık Fakültesi-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araş.Gör. Cemre ÇUBUKÇUOĞLU TEMSİLCİ
4 Mimarlık Fakültesi-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Araş.Gör. Selin AKTAN
5 Mimarlık Fakültesi-Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal AKGÜN
6 İletişim Fakültesi-Radyo,TV ve Sinema Araş.Gör. Murat Baran AKKUŞ
7 İletişim Fakültesi-Radyo,TV ve Sinema Araş.Gör. Öykü YENEN TEMSİLCİ
8 İletişim Fakültesi-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Araş.Gör. Asuman ÖZER TEMSİLCİ
9 İletişim Fakültesi-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Araş.Gör. Simge UĞURLUER
10 İletişim Fakültesi-Görsel İletişim Tasarımı Araş Gör. Kardelen AYSEL
11 İletişim Fakültesi-Görsel İletişim Tasarımı Araş.Gör. Doruk TÜRKMEN TEMSİLCİ
12 İletişim Fakültesi-Yeni Medya ve İletişim Araş. Gör. Mert SEVEN
13 İletişim Fakültesi-Yeni Medya ve İletişim Dr.Öğr.Üyesi Gizem KIZILTUNALI TEMSİLCİ
14 İletişim Fakültesi-Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Ürün Yıldıran ÖNK
15 İletişim Fakültesi-Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye TOKER
16 Mühendislik Fakültesi-Yazılım Mühendisliği Araş.Gör. Tolga Buğra ALTUNTAŞ TEMSİLCİ
17 Mühendislik Fakültesi-Yazılım Mühendisliği Araş.Gör.İlhan SOFUOĞLU
18 Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Araş. Gör. Elif ÖZBAY
19 Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Araş.Gör. Alper KIZIL
20 Mühendislik Fakültesi-Endüstri Mühendisliği Araş.Gör. Gamze ERDEM TEMSİLCİ
21 Mühendislik Fakültesi-Endüstri Mühendisliği Araş. Gör. Mert PALDRAK
22 Mühendislik Fakültesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araş.Gör. Hayriye DÖNMEZ
23 Mühendislik Fakültesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araş.Gör. Buse PEHLİVAN
24 Mühendislik Fakültesi-Enerji Sistemleri Mühendisliği Araş.Gör. Şadiye Birce BAKAN TEMSİLCİ
25 Mühendislik Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Araş.Gör. Ali TEMEL TEMSİLCİ
26 Mühendislik Fakültesi-Makine Mühendisliği Araş.Gör. Efecan AKDAL TEMSİLCİ
27 Mühendislik Fakültesi-Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umut AVCI
28 Fen-Edebiyat Fakültesi-Bilim Kültürü Öğrt. Gör. Nejla GÜNDOĞAR TEMSİLCİ
29 Fen-Edebiyat Fakültesi-Matematik Dr.Öğr.Üyesi Şule Ayar ÖZBAL TEMSİLCİ
30 Fen-Edebiyat Fakültesi-Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Esra Dalan YILDIRIM
31 İşletme Fakültesi-Ekonomi Araş.Gör. Ali Onur PEKER TEMSİLCİ
32 İşletme Fakültesi-İşletme Araş.Gör. Dr. Gizem Aras BEGER TEMSİLCİ
33 İşletme Fakültesi-İşletme Araş.Gör. Hüseyin Ozan ALTIN
34 İşletme Fakültesi-Lojistik Yönetimi Araş.Gör. Burak ÇETİNER TEMSİLCİ
35 İşletme Fakültesi-Uluslararası Ticaret ve Finansman Araş.Gör. Melis GÜLTEKİN TEMSİLCİ
36 İşletme Fakültesi-Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN
37 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-İngiliz Dili ve Edebiyatı Araş.Gör. Evrim IŞIK TEMSİLCİ
38 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Araş.Gör. Emre CANBAZ TEMSİLCİ
39 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-Psikoloji Araş. Gör. Gülsüm Özge ARARAT AKKOÇ TEMSİLCİ
40 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-Psikoloji Araş. Gör. Nilay İŞBİLİR
41 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-Uluslararası İlişkiler Araş.Gör. Zahide Melis ÖZÜN ÇÖLLÜOĞLU
42 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-Uluslararası İlişkiler Araş.Gör. Özge BOZKAYA
43 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-Uluslararası İlişkiler Araş.Gör. Ahmet Çağrı BARTAN TEMSİLCİ
44 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Üyesi Defne GÜNAY
45 Sanat ve Tasarım Fakültesi-Film Tasarımı Araş.Gör. Zeynep ORAL TEMSİLCİ
46 Sanat ve Tasarım Fakültesi-Film Tasarımı Araş.Gör. Sertaç KOYUNCU
Sanat ve Tasarım Fakültesi-Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Araş.Gör. Sertaç KOYUNCU
47 Sanat ve Tasarım Fakültesi-Grafik Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Umut ALTINTAŞ TEMSİLCİ
48 Sanat ve Tasarım Fakültesi-Çizgi Film ve Animasyon Araş.Gör. Dilçe ERGÜN TEMSİLCİ
49 Sanat ve Tasarım Fakültesi-Endüstriyel Tasarım Araş.Gör. Atabey GÜNEÇ
50 Sanat ve Tasarım Fakültesi-Endüstriyel Tasarım Araş.Gör. Açelya KÜÇÜKKURT TEMSİLCİ
51 Sanat ve Tasarım Fakültesi-Müzik Araş.Gör. Deniz GÜLFIRAT
52 Sanat ve Tasarım Fakültesi-Müzik Araş.Gör. Anıl GELENLER TEMSİLCİ
53 Sanat ve Tasarım Fakültesi-Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Payam Gül SUSANNI
54 Hukuk Fakültesi-Hukuk Araş.Gör. Dr. Muzaffer KARAASLAN
55 Hukuk Fakültesi-Hukuk Araş.Gör. Barış ARSLAN
56 Hukuk Fakültesi-Hukuk Araş.Gör. Elif Başak YAZICI
57 Hukuk Fakültesi-Hukuk Araş.Gör. Zeynep Aslı ÖZKAN
58 Hukuk Fakültesi-Hukuk Araş.Gör. Buket GÜNAY
59  Hukuk Fakültesi-Hukuk Araş.Gör. Simay DOĞMUŞ
60 Hukuk Fakültesi-Hukuk Araş.Gör. Burak SARIYAR
61 Hukuk Fakültesi-Hukuk Araş.Gör. Aslı AYKUTALP TEMSİLCİ
62 Hukuk Fakültesi-Özel Hukuk Yüksek Lisans Araş.Gör. Mehmet Çağrı AVCIOĞLU
63 Hukuk Fakültesi-Kamu Hukuku Yüksek Lisans Araş.Gör. Gülhan GEZER
64 Hukuk Fakültesi-Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Onur KAPLAN
65 Hukuk Fakültesi-Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Murat SEVİ
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN TEMSİLCİ
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-Tarım Ekonomisi Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN TEMSİLCİ
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN TEMSİLCİ
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN TEMSİLCİ
66 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi- Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhan Aşkın UZEL
67 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Turizm Rehberliği Araş. Gör. Neslihan TAN TEMSİLCİ
68 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğretim Elemanı  Duygu ÇELEBİ TEMSİLCİ
69 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrt. Gör. Belgin BULGAN
70 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Yönetim Bilişim Sistemleri Araş. Gör. Kaan ÖZYAZICI TEMSİLCİ
71 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Müdür Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Eylem Ezgi FADILOĞLU
72 Meslek Yüksekokulu-Tüm Programlar Dr.Öğrt.Gör. İrem ENSER
73 Meslek Yüksekokulu-Tüm Programlar Dr.Öğr.Üyesi Aslı Güler SERİNKEN
74 Meslek Yüksekokulu-Tüm Programlar Öğrt.Gör. Görkem AKGÜL
75 Meslek Yüksekokulu-Tüm Programlar Dr.Öğrt.Gör. Ece Yıldız ÖZTÜRK TEMSİLCİ
76 Meslek Yüksekokulu-Tüm Programlar Dr.Öğrt.Gör. Damla Nurcan ÖZKILINÇ
77 Meslek Yüksekokulu-Müdür Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Deniz ÇELİKDEMİR
78 Adalet Meslek Yüksekokulu-Adalet Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Tunca ÖZCAN TEMSİLCİ
79 Yabancı Diller Yüksek Okulu-SOFL Modern Diller Öğrt.Gör. Aylin ALTINBULAK
80 Yabancı Diller Yüksek Okulu-Hazırlık Ders Programı Öğrt.Gör. Buğra ÇİFTÇİ TEMSİLCİ
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-İşletme Mühendisliği Araş.Gör. Gamze ERDEM TEMSİLCİ
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-İşletme Mühendisliği Araş. Gör. Mert PALDRAK
81  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aylin ÇALIŞKAN