1

Komisyonlar

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KOMİSYONLARI

01- KALİTE KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
6 Prof. Dr. Şaban EREN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. (Üye) Göreve Bağlı
7 Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
8 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
9 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
10 Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
11 Prof. Dr. M. Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
12 Prof. Dr. H. Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
13 Prof. Dr. Rıfat Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
14 Prof. Dr. Murat KOMESLİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
15 Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
16 Doç. Dr. Ruhan Aşkın UZEL Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
17 Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
18 Öğrt. Gör. Aylin Bedriye ATACAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
19 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
20 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
21 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
22 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
23 Mesutcan ALTUN Öğrenci Konseyi Üyesi (Üye) Göreve Bağlı
24 Doç. Dr. Refet POLAT Kalite Koordinatörü (Raportör) Göreve Bağlı
02- AÇIK ERİŞİM VE AÇIK BİLİM KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü (Üye) Seçim
3 Doç. Dr. Yasin ÖZARSLAN Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
4 Erkan TUNÇ Bilgi İşlem Müdürü (Üye) Seçim
5 Gülsevil YILDIZ Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü (Raportör Üye) Seçim
03- ARAŞTIRMA TAKIMLARI KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız) 
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı  (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı (Asil Üye) Atama
6 Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı (Asil Üye) Atama
7 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Asil Üye) Atama
8 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Yedek Üye) Atama
9 Ferit ÖZOL Proje Destek Ofisi Müdürü (Raportör) Atama
04- AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Ender DURAN Genel Sekreter  (Başkan) Göreve Bağlı
2 Bilgen ÇELİK Yazı İşleri Sorumlusu (Üye) Göreve Bağlı
3 Semra KARABULUT EBYS Yönetim Asistanı (Üye) Göreve Bağlı
4 Akademik Birim Yöneticileri (Dekan/Müdür-Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı + 1 Sekreter) (2 Üye) Göreve Bağlı
5 İdari Birim Yöneticileri (Müdür) (Üye)
(Müdür Yardımcısı/Şef/Sorumlu/Uzman) (Üye)
Göreve Bağlı
6 Ata TÜRKFİDANI Yazı İşleri Müdürü (Raportör Üye) Göreve Bağlı
05- BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Cüneyt GÜZELİŞ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
4 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
5 Tuğba DASS Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
6 Mehmet Musab VİCİR Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
7 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Raportör Üye) Göreve Bağlı
06- BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Atama
3 Doç. Dr. Ferah ONAT İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Atama
4 Prof. Dr. Ebru GÖKALİLER İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Atama
5 Doç. Dr. Oya Mortan SEVİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Atama
6 Taylan DÜNDAR Sağlık Kültür Spor Müdürü Atama
7 Zeynep Melis KÖSEOĞLU Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü- Psikolog Atama
8 Dr. Senem YILMAZ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü (Raportör Üye) Atama
07- DİJİTALLEŞTİRME KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Ilgın ÖZTÜRK Genel Sekreter Yardımcısı (Üye) Seçim
3 Ata TÜRKFİDANI Yazı İşleri Müdürü (Üye) Seçim
4 Erkan TUNÇ Bilgi İşlem Müdürü (Üye) Seçim
5 Gülsevil YILDIZ Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
6 Semra KARABULUT EBYS Yönetim Asistanı (Üye) Seçim
7 Mustafa ÇEKİCİ Bilgi İşlem Sistem Destek Uzmanı (Üye) Seçim
8 Havva KOÇAK Yazı İşleri Uzmanı (Raportör Üye) Seçim
08- EĞİTİM KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Dr. Öğr. Üyesi Onur KAPLAN Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Doç. Dr. Ali Murat SEVİ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
4 Dr. Öğr. Üyesi Umut AVCI Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
5 Doç. Dr. Esra Dalan YILDIRIM Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
6 Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
7 Prof. Dr. Huriye TOKER İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
8 Dr. Öğr. Üyesi Nazlı BENLİOĞLU Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
9 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sevinç KARCI Mimarlık  Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
10 Doç. Dr. Ruhan Aşkın UZEL Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
11 Dr. Öğr. Üyesi Trevor John HOPE İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
12 Doç. Dr. Görkem ATAMAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
13 Dr. Öğr. Üyesi  Nalan ÖZKURT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
14 Dr. Öğr. Üyesi Ezgi FADILOĞLU Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
15 Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÇELİKDEMİR Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
16 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tunca ÖZCAN Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
17 Öğrt. Gör. Aylin Bedriye ATACAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
18 Canan CANKOL Öğrenci İşleri Müdür Yardımcısı (Raportör) Seçim
09- ERASMUS+ AKADEMİK PERSONEL SEÇİM KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Şaban EREN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
6 Prof. Dr. Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
7 Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
8 Prof. Dr. Rıfat Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
9 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
10 Prof. Dr. Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
11 Prof. Dr. Murat KOMESLİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
12 Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
13 Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
14 Öğrt. Gör. Aylin Bedriye ATACAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
15 Melike ETİK Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Şefi (Raportör) Seçim
10- ERASMUS+ İDARİ PERSONEL SEÇİM KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER  Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
3 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Seçim
4 Melike ETİK Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Şefi (Raportör) Seçim
11- ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
3 Prof. Dr. Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
4 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
5 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Üye) Seçim
6 Doç. Dr. Görkem ATAMAN İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
7 Dr. Öğr. Üyesi M. Ali GÖKÇE Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
8 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
9 Tuğba DASS Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
10 Merve AKINTÜRK Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdür Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
11 Melike ETİK Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Şefi (Raportör Üye) Göreve Bağlı
12- ETİK KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ahmet Şefik GÜNGÖR Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
3 Prof. Dr. Ali Timur DEMİRBAŞ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  (Üye) Seçim
4 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülte Dekanı (Üye) Seçim
5 Prof. Dr. Mesut Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
6 Prof. Dr. Emre ÖZGEN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
7 Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye) Seçim
8 Hukuk Müşaviri Üye Göreve Bağlı
9 Dr. Senem YILMAZ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü (Raportör) Seçim
13- İÇ TETKİK KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
4 Semra KARABULUT EBYS Yönetim Asistanı (Raportör) Göreve Bağlı
14- KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇME KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
4 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Dr. Saadet ESKİİZMİRLİLER Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörü Göreve Bağlı
6 Dr. Senem YILMAZ Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
7 Ilgın ÖZTÜRK Genel Sekreter Yrd./İnsan Kaynakları Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
8 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
9 Ecem KASAP Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Uzmanı (Raportör Üye) Göreve Bağlı
15- KORONAVİRÜS DANIŞMA KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör  (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
5 Doç. Dr. Yasin ÖZARSLAN Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
6 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
7 Ilgın ÖZTÜRK Genel Sekreter Yrd./İnsan Kaynakları Müdürü (Üye) Seçim
8 Edip BAŞARSLAN Öğrenci Yurdu Kurucu Temsilcisi/Destek Hizmetleri Müdürü (Üye) Seçim
9 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Üye) Seçim
10 Saniye YAZAR DENİZ Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdu Müdürü (Üye) Seçim
11 Dr. Necat ÖZTEKİN İş Yeri Hekimi (Üye) Seçim
12 Taylan DÜNDAR Sağlık Kültür Spor Müdürü (Raportör Üye) Seçim
16- MEVZUAT KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
3 Doç. Dr. Korhan KARABULUT Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı (Üye) Seçim
4 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Seçim
5 Hukuk Müşaviri Üye Göreve Bağlı
6 Semra KARABULUT EBYS Yönetim Asistanı (Raportör) Seçim
17- PROJE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
5 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
6 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
7 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü (Üye) Seçim
8 Prof. Dr. Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
9 Prof. Dr. Fatma Dilvin TAŞKIN YEŞİLOVA Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı (Üye) Seçim
10 Dr. Öğr. Üyesi Tolga BENLİ Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
11 Dr. Öğr. Üyesi Bahar KONUK SOMMER Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
12 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
13 Ferit ÖZOL Proje Destek Ofisi Müdürü (Raportör) Göreve Bağlı
18- STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Levent KANDİLLER Araştırma ve Yenilikçilik Çalışma Grubu Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Aylin GÜNEY Eğitim Çalışma Grubu Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
4 Toplumsal Katkı Çalışma Grubu Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. Aylin GÜNEY Uluslararasılaşma Çalışma Grubu Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
6 Prof. Dr. Çağrı BULUT Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
7 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
8 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
9 Hüseyin ARSLAN Rekabet İlişkileri Analiz ve Merkezi Planlama Müdürü (Raportör Üye) Göreve Bağlı
19- TELİF (YAYIN) KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
3 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
4 Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
5 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Üye) Seçim
6 Dr. Öğr. Üyesi  Tolga BENLİ Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Üye) Seçim
7 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Üye) Seçim
8 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Seçim
9 Gülsevil YILDIZ Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü (Raportör) Seçim
20- TEŞVİK ve ÖDÜL KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
6 Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
7 Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı (Üye) Göreve Bağlı
8 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
9 Prof. Dr. Cüneyt GÜZELİŞ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
10 Prof. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı (Üye) Seçim
11 Prof. Dr. Rıfat Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
12 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
13 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Seçim
14 Gülsevil YILDIZ Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürü (Raportör) Seçim
21- ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME VE KABUL KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Seçim
3 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü Seçim
4 Hukuk Müşaviri Üye Seçim
5 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Üye) Seçim
6 Tuğba DASS Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü (Raportör) Göreve Bağlı
22- YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU DANIŞMA KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
4 Doç. Dr. Hande KARADAĞ Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Müdürü (Üye) Göreve Bağlı
5 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye) Göreve Bağlı
6 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye) Göreve Bağlı
7 Dr. Saadet ESKİİZMİRLİLER Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörü (Raportör) Göreve Bağlı
23- YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mehmet Cemali DİNÇER Rektör (Başkan) Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Hukuk ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. M. Arslan ÖRNEK Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Üye) Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
5 Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye) Seçim
6 Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Üye) Seçim
7 Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
8 Doç. Dr. Korhan KARABULUT Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı (Üye) Seçim
9 Dr. Öğr. Üyesi Trevor John HOPE İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Seçim
10 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Payam Gül SUSANNI Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye) Seçim
11 Öğrt. Gör. Aylin ATACAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Üye) Seçim
12 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Raportör Üye) Seçim
24- YEŞİL ÜNİVERSİTE OPERASYONU ÇALIŞMA KOMİSYONU (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Dr. Ali Galip AYVAT Genel Sekreter Yardımcısı (Başkan) Seçim
2 Doç. Dr. Nurdan Yıldırım ÖZCAN Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı (Üye) Seçim
3 Dr. Öğr. Üyesi Eray BOZKURT Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye) Seçim
4 Şükrü Yetkin TÜRK Proje İnşaat, Bakım-Onarım Teknik İşler Koordinatörü (Üye) Seçim
5 Saniye Yazar DENİZ Yaşar Üniversitesi Öğrenci Yurdu Müdürü (Üye) Seçim
6 Edip BAŞARSLAN Öğrenci Yurdu Kurucu Temsilcisi/Destek Hizmetleri Müdürü (Üye) Seçim
7 Taylan DÜNDAR Sağlık, Kültür, Spor Müdürü (Üye) Seçim
8 Ufuk ÜRÜN Makine Mühendisi (Üye) Seçim
9 Eda AKSOY B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (Üye) Seçim
10 Fikret ATALANLI Sağlık, Kültür, Spor Uzmanı (Raportör Üye) Seçim
25- AKADEMİK SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU (FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ) (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Doç. Dr. Ahmet YANTIR Matematik Bölümü Seçim
2 Öğrt. Gör. Kevser ÇİMENLİ Bilim Kültürü Bölümü Seçim
26- AKADEMİK SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU (İŞLETME FAKÜLTESİ) (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR Ekonomi Bölüm Başkanı Göreve Bağlı
3 Prof. Dr. Mehmet UMUTLU Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Göreve Bağlı
4 Prof. Dr. İge PIRNAR İşletme Bölüm Başkanı Göreve Bağlı
5 Prof. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Göreve Bağlı
6 Doç. Dr. Serpil KAHRAMAN İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Göreve Bağlı
27- AKADEMİK SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU (MESLEK YÜKSEKOKULU) (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Dr. Öğr. Üyesi Feride Deniz Zaptçıoğlu ÇELİKDEMİR Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (Başkan) Göreve Bağlı
2 Dr. Öğr. Üyesi Bengü YARDIMCI Bankacılık ve Sigortacılık Programı (Üye) Göreve Bağlı
3 Dr. Öğr. Üyesi İkbal Ece DİZBAY Lojistik Programı (Üye) Göreve Bağlı
4 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YORGANCIOĞLU Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı (Üye) Göreve Bağlı
5 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YORGANCIOĞLU Marina ve Yat İşletmeciliği Programı (Üye) Göreve Bağlı
6 Öğrt. Gör. Selen ÇEKİNİR Bilgisayar Programcılığı Programı (Üye) Göreve Bağlı
7 Öğrt. Gör. Selen ÇEKİNİR Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı (Üye) Göreve Bağlı
8 Dr. Öğr. Üyesi İrem Begüm PAKER Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı (Üye) Göreve Bağlı
9 Doç. Dr. Ruhan Aşkın UZEL Gıda Teknolojisi Programı (Üye) Göreve Bağlı
10 Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DEMİRKIRAN Dış Ticaret Programı (Üye) Göreve Bağlı
11 Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Gözde PELİSTER Grafik Tasarımı Programı (Üye) Göreve Bağlı
12 Öğrt. Gör. Nazlı İpek MAVUŞOĞLU Mimari Restorasyon Programı (Üye) Göreve Bağlı
13 Dr. Öğrt. Gör. Oğuz GORA İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (Üye) Göreve Bağlı
28- AKADEMİK SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU (MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ) (Görev Tanımı için tıklayınız)
Sıra İsim Görev Görev Şekli
1 Prof. Dr. Mustafa SEÇMEN Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Göreve Bağlı
2 Prof. Dr. Ayhan Özgür TOY Endüstri Mühendisliği Bölümü Göreve Bağlı
3 Doç. Dr. Korhan KARABULUT Yazılım Mühendisliği Bölümü Göreve Bağlı
4 Doç. Dr. Nurdan YILDIRIM Makine Mühendisliği Bölümü Göreve Bağlı
5 Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh SAFARİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Göreve Bağlı
6 Dr. Öğr. Üyesi Mutlu BEYAZIT Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Göreve Bağlı
7 Dr. Öğr. Üyesi Emin Selahattin UMDU Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Göreve Bağlı