Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grupları Raportörleri 2.Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

26 Mayıs 2022 tarihinde Kalite Koordinatörlüğü tarafından Yaşar Üniversitesi Kalite Komisyonunun alt çalışma grupları raportörlerine yönelik olarak 2. Eğitim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yaşar Üniversitesi Kalite Komisyonunun alt çalışma grupları olan Akademik Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu, Araştırma ve Yenilikçilik Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu, İdari Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu, Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Grubu Raportörleri ile 2021 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporuna ait B. Eğitim ve Öğretim, C. Araştırma ve Geliştirme bölümlerinin alt ölçütlerinin olgunluk seviyesi değerlendirmeleri, raportörlerin sunumları ile tekrar gözden geçirilmiştir. 

Eğitime  katılımlarından ve değerli katkılarından dolayı Öğrenci İşleri Müdürü Sayın Reyhan BOYRAZ’a, Yazı İşleri Müdürü Sayın Ata TÜRKFİDANI’na, Proje Destek Ofisi Müdürü Sayın Ferit ÖZOL’a ve Kalite Koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz.