1

Eğitim ve Öğretim Politikası

 

 

Eğitim ve Öğretim Politikası

İlk Yayın Tarihi: 22.05.2019
Revizyon Tarihi: 14.06.2022
Revizyon No : 2

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM POLİTİKASI

 

Yaşar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Politikası temel olarak; öğrenci merkezli eğitim anlayışı, yenilikçi öğrenme ve öğretme tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması, öğrencilerin karmaşıklık, çeşitlilik ve değişim ile baş edebilme becerilerinin geliştirilmesi, bütünleşik (dikey ve yatay) eğitim felsefesi üzerine kurulmuştur.

Bu bağlamda, Üniversitemizin müfredat yapısı, öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmış olmalarına izin veren, bütünleyici eğitim felsefesini benimsemektedir. Seminerler, öğrenen topluluklar, disiplinlerarası çalışmalar, bitirme projeleri teşvik edilir. Lisans eğitiminde, araştırma temelli yaklaşımlar ve öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarını sağlayan, araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler ders programlarının birer parçasıdır. Akademik personelin yenilikçi eğitim yöntemleri kullanmaları konusunda eğitimler düzenlenir, araştırma yapmaları fonlarla desteklenir ve yayınlar teşvik edilir. Eğitim ve öğretime ait süreçler “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetilir. Yaşar Üniversitesi’nde program yeterlilikleri TYYÇ ile uyum halinde belirlenir.

Eğitim sisteminin bir parçası olan Uzaktan Eğitim Sistemi, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Açık ve Uzaktan Öğrenme ortamlarının geliştirilmesi, öğrenme fırsatlarının yenilikçi eğitim teknolojileri ile zenginleştirilmesi, tasarımı, sunumu ve değerlendirmesi süreçleri yürütülmektedir. Bu kapsamda üretilen bilgiler öğrencilere, hayat boyu öğrenme uygulamaları ile sunularak öğrenme konusunda seçebilme özgürlüğünün sağlanması, “Uzaktan” yaklaşımı ile öğrenenlerine neyi, nasıl ve nereden öğrenecekleri konusunda farklı eğitim teknolojileri uygulamalarına yönelik eğitim verilmektedir.