1

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Temsilcisi

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

TS EN ISO 50001;

 • Enerji politikasının resmiyet kazanması
 • Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş olmasını
 • Çevrenin korunmasını
 • Kaynakların etkin kullanımını
 • Sera gazı emisyonunun azaltılmasını
 • Mevzuata uyumun sağlanması sağlamaktadır.

Üniversitemiz TS EN ISO 50001 standardı gerekliliklerine uygun olarak, özellikleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak Enerji Yönetim Sistemi oluşturmuştur. Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içerisinde, tüm faaliyet alanlarımızda enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu amaca ulaşmak için,

 • Tüm faaliyetlerimizde enerji ve su kullanımını azaltmaya,
 • Sürekli eğitim/seminerler düzenleyerek, üniversitemizde enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme kültürünü sürekli artırmaya,
 • Enerji tüketim hedeflerini belirleyip, sürekli izlemeye ve raporlamaya,
 • Enerji verimliliği iyileştirme alanlarını belirlemek için, enerji verimliliği tetkiklerini düzenli olarak yapmaya,
 • Enerji ve su kullanımıyla ilgili güncel mevzuatı takip etmeyi ve gereklerini yerine getirmeye,
 • Projelerin tasarım aşamalarında enerji performans iyileştirmelerini içermeye,
 • Enerji verimli ürünler ve hizmetleri satın almaya ve etkin olarak kullanmaya çaba göstermekteyiz.

Yaşar Üniversitesi TSE EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası temsilcisi

Ayrıntılı bilgi için : https://evy.yasar.edu.tr/

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi (2022-2025) tıklayınız.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi (2018-2022) tıklayınız.