1

Kalite Koordinatörlüğü

Yaşar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

Yaşar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünün amacı, Üniversitenin kalite sistemlerine ilişkin faaliyetlerini tasarlamak, yürütülmesine destek vermek, izlemek ve PUKÖ çevrimlerinin sürdürülmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda kalite koordinatörlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 • Kurum  İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) hazırlanması için üniversite birimlerindeki kalite temsilcilerinden, kalite komisyonu tarafından yıllık olarak belirlenen çalışma takvimine uygun olarak dönemsel olarak veri ve bilgi toplar, kurum iç değerlendirme rapor taslağını hazırlar, taslak raporu kalite komisyonuna sunar.
 • Üniversitenin akademik birimlerindeki kalite temsilcileri ile program akreditasyon faaliyetleri ve idari birimlerindeki kalite temsilcileri ile kalite sistemlerinin izlenmesi için gelen raporları inceler, gerektiğinde birim kalite temsilcileri ile toplantılar düzenler, iyileştirme önerileri sunar ve faaliyetleri kalite komisyonuna raporlar.
 • Kalite Birimlerinin toplantılarına izleyici olarak katılır, bilgilendirmeler yapar ve önerilerini sunar.
 • Kalite Komisyonu toplantılarını düzenler.
 • Kalite Komisyonu tarafından gözden geçirilen ve onaylanan KİDR’in Yükseköğretim Kalite Kuruluna zamanında gönderilmesini ve üniversite internet erişim sitesinde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlar.
 • Yükseköğretim kalite kurumu konferansları ve ilgili etkinlikleri üniversite paydaşlarına duyurur.
 • Yükseköğretimde kalite kültürünün yaygınlaştırılması için konferans, seminer ve çalıştay gibi eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesini sağlar.

 

# Adı Soyadı Unvanı Görev Tanımı Görevlendirme Tarihi
1 Doç. Dr. Refet POLAT  Kalite Koordinatörü Tüm süreçlerin planlanması, uygulanması ve takibi 04.06.2021
2 Dr. Öğr. Üyesi Şule AYAR ÖZBAL Kalite Koordinatör Yardımcısı Akademik Birimler ile ilgili tüm süreçlerin uygulanması ve takibi 06.10.2022
3 Dr. Saadet ESKİİZMİRLİLER Kalite Koordinatörlüğü Üyesi İdari Birimler ile ilgili tüm süreçlerin uygulanması ve takibi 08.06.2021
4 Esra DURKAL GÜLMEZ Kalite Koordinatörlüğü Uzmanı  Kalite resmi erişim sayfasının güncellenmesi ve paydaşlarla iletişimin takibi 08.06.2021
5 Şükran DİRİK Kısmi Zamanlı Öğrenci (Endüstri Müh.) Kalite süreçlerinin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında destek olmak 16.10.2023
İlk Yayın Tarihi: 04 Haziran 2021
Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023

 

Kalite Koordinatörlüğü Hedefleri 

            • Kalite kültürünü ve dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak.
            • Akreditasyon ve kalite yönetim sistemleri sayısını arttırmak. 
            • YÖKAK Kurumsal akreditasyonunu sürdürülebilir şekilde elde etmek. 

 

Kalite Koordinatörlüğü Faaliyetleri

Yılı Faaliyet Sayısı
2021 32
2022 76
2023 57*

* 23 Kasım 2023 tarihiyle yapılan faaliyet sayısıdır.

Kalite Koordinatörlüğü 2023 Yılı Faaliyetleri
Kalite Koordinatörlüğü 2022 Yılı Faaliyetleri
Kalite Koordinatörlüğü 2021 Yılı Faaliyetleri

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) – Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Danışma Kurulu