1

Kalite Koordinatörlüğü

Yaşar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

Yaşar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünün amacı, Üniversitenin kalite sistemlerine ilişkin faaliyetlerini tasarlamak, yürütülmesine destek vermek, izlemek ve PUKÖ çevrimlerinin sürdürülmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda kalite koordinatörlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir.

  • Kurum  İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) hazırlanması için üniversite birimlerindeki kalite temsilcilerinden, kalite komisyonu tarafından yıllık olarak belirlenen çalışma takvimine uygun olarak dönemsel olarak veri ve bilgi toplar, kurum iç değerlendirme rapor taslağını hazırlar, taslak raporu kalite komisyonuna sunar.
  • Üniversitenin akademik birimlerindeki kalite temsilcileri ile program akreditasyon faaliyetleri ve idari birimlerindeki kalite temsilcileri ile kalite sistemlerinin izlenmesi için gelen raporları inceler, gerektiğinde birim kalite temsilcileri ile toplantılar düzenler, iyileştirme önerileri sunar ve faaliyetleri kalite komisyonuna raporlar.
  • Kalite Birimlerinin toplantılarına izleyici olarak katılır, bilgilendirmeler yapar ve önerilerini sunar.
  • Kalite Komisyonu toplantılarını düzenler.
  • Kalite Komisyonu tarafından gözden geçirilen ve onaylanan KİDR’in Yükseköğretim Kalite Kuruluna zamanında gönderilmesini ve üniversite internet erişim sitesinde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlar.
  • Yükseköğretim kalite kurumu konferansları ve ilgili etkinlikleri üniversite paydaşlarına duyurur.
  • Yükseköğretimde kalite kültürünün yaygınlaştırılması için konferans, seminer ve çalıştay gibi eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesini sağlar.

Kalite Koordinatörlüğü 2023 Yılı Faaliyetleri

Kalite Koordinatörlüğü 2022 Yılı Faaliyetleri

Kalite Koordinatörlüğü 2021 Yılı Faaliyetleri

 

Sıra İsim Görevi
1 Doç. Dr. Refet POLAT  Kalite Koordinatörü
2 Dr. Öğr. Üyesi Şule Ayar ÖZBAL Kalite Koordinatör Yardımcısı
3 Dr. Saadet ESKİİZMİRLİLER Kalite Koordinatörlüğü Üyesi
4 Esra DURKAL Kalite Koordinatörlüğü Uzmanı