1

Kalite Komisyonu

Üniversitedeki kalite güvencesi çalışmalarının etkin olarak ve Üniversitenin Stratejik Planına uygun biçimde yürütülmesini amaçlar. Kalite Komisyonu amacına uygun olarak aşağıdaki görevleri yürütür;

  • Üniversite birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde bu faaliyetlerin stratejik plana uygunluğu için kalite güvencesi çerçevesinde öneriler getirmek,
  • Üniversiteye yeni kalite sistemleri ve akreditasyonlar kazandırmak üzere gerekli çalışmaları planlamak, paydaşları bilgilendirmek,
  • Yürürlükte olan kalite sistemleri ve akreditasyonları izlemek ve gerektiğinde öneriler getirmek,
  • Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmalarını planlamak ve iç değerlendirme takımlarını oluşturmak,
  • Kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlamak ve Üniversite Senatosuna sunmak,
  • Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
  • Dış değerlendirme süreci sırasındaki faaliyetlere destek vermek,
  • Kalite güvence sistemi faaliyetleri ile ilgili olarak paydaşları ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

 

Kalite Komisyonu Tutanakları (Kurum İçi/Dışı Erişim)

Kalite Komisyonu Tutanakları (Kurum İçi Erişim- Islak İmzalı)

 

2023-2024 Akademik Yılı Kalite Komisyonu Faaliyet Takvimi

2022-2023 Akademik Yılı Kalite Komisyonu Faaliyet Takvimi

 

Yaşar Üniversitesi Kalite Komisyonu

Sıra İsim Görevi
1 Prof.Dr. M. Cemali DİNÇER Rektör (Başkan)
2 Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER Rektör Yardımcısı (Üye)
3 Prof.Dr. Levent KANDİLLER Rektör Yardımcısı (Üye)
4 Prof.Dr. M. Arslan ÖRNEK Rektör Yardımcısı (Üye)
5 Prof.Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Üye)
6 Prof. Dr. Şaban EREN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili (Üye)
7 Prof.Dr. Burcu DÖNMEZ Hukuk Fakültesi Dekanı (Üye)
8 Prof.Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekanı (Üye)
9 Prof. Dr. Aylin GÜNEY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı (Üye)
10 Prof.Dr. Çağrı BULUT İşletme Fakültesi Dekanı (Üye)
11 Prof.Dr. M. Erol SEZER Mühendislik Fakültesi Dekanı (Üye)
12 Prof.Dr. H. Meltem GÜREL Mimarlık Fakültesi Dekanı (Üye)
13 Prof.Dr. Rıfat Hakan ERTEP Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Üye)
14 Prof. Dr. Murat KOMESLİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü (Üye)
15 Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye)
16 Doç. Dr. Ruhan Aşkın UZEL Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı (Üye)
17 Dr. Öğr. Üyesi Güven SÜSLÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü (Üye)
18 Öğrt. Gör. Aylin Bedriye ATACAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Üye)
19 Prof. Dr. Çağrı BULUT Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürü (Üye)
20 Ender DURAN Genel Sekreter (Üye)
21 Erdem ÇAKIROKKALI Mali İşler Daire Başkanı (Üye)
22 Reyhan BOYRAZ Öğrenci İşleri Müdürü (Üye)
23 Mesutcan ALTUN Öğrenci Konseyi Üyesi (Üye)
24 Doç. Dr. Refet POLAT Kalite Koordinatörü (Raportör)