Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grupları Raportörleri 1. Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

17 Mayıs 2022 tarihinde Kalite Koordinatörlüğü tarafından Yaşar Üniversitesi Kalite Komisyonunun alt çalışma grupları raportörlerine yönelik olarak 1. Eğitim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yaşar Üniversitesi Kalite Komisyonunun alt çalışma grupları olan Akademik Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu, Araştırma ve Yenilikçilik Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu, İdari Kalite Birimi Alt Çalışma Grubu, Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Grubu Raportörleri ile 2021 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporuna ait tüm bölüm, başlık ve alt ölçütler olgunluk seviyesi değerlendirmelerine göre tekrar gözden geçirilmiştir.  2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlıkları için eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ile idari hizmet süreçlerindeki ”planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme (PUKÖ)” döngüsünün olgunluk düzeyini temel alacak  şekilde oluşturmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Eğitime katılımlarından ve değerli katkılarından dolayı Öğrenci İşleri Müdürü Sayın Reyhan BOYRAZ’a, Yazı İşleri Müdürü Sayın Ata TÜRKFİDANI’na , Rekabet İlişkileri Analiz ve Merkezi Planlama Müdürü Sayın Hüseyin ARSLAN’a, Proje Destek Ofisi Müdürü Sayın Ferit ÖZOL’a ve Kalite Koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz.