1

İdari Kalite Temsilcileri

İdari Kalite Temsilciliği

Her idari birimde birim yöneticisi tarafından bir kalite temsilcisi belirlenir, idari kalite temsilcilerinin görevleri aşağıda yer almaktadır;

  • Kalite birimleri dönemsel faaliyetlerini ve PUKÖ çevrimlerini raporlayarak Temmuz ve Ocak aylarında Kalite Koordinatörlüğüne iletir. 
  • Kalite birimleri, bağlı bulundukları akademik ve idari birimlerdeki kalite sistemleri ve program akreditasyonları ilgili süreçleri birim yöneticisine rapor eder. Birim yöneticisi gelen raporları gözden geçirerek kalite koordinatörlüğüne iletir.

 

Kalite Koordinatörlüğü Tarafından İdari Kalite Temsilcilerine Yönelik Düzenlenen Faaliyetler için tıklayınız.

 

Yaşar Üniversitesi İdari Kalite Temsilcileri

 

Sıra Bağlı Olunan Makam Organizasyon Birimi Pozisyon Adı Soyadı
1 Rektörlük Engelli Öğrenci Birimi  Engelli Öğrenci Birimi Temsilci Fikret ATALANLI
2 Rektörlük Medya İlişkiler Koordinatörlüğü Haber Editörü Melis KARAKUZULU
3 Rektörlük Merkezi  Akademik Planlama Koordinatörlüğü Merkezi Akademik Planlama Koor. Uzmanı Ecem KASAP
Rektörlük Merkezi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü Merkezi Öğr. Etkinlikleri Koor. Uzmanı Ecem KASAP
4 Rektörlük Uluslararası İliş. ve Prog. Ofisi Müdürlüğü Uluslararası İliş.ve Prog. Ofisi Müdür Yardımcısı Merve AKINTÜRK
5 Rektörlük Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme Birimi Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Özköse BIYIK
6 Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Yenilikçilik Açık ve Uzaktan Öğrenme Uyg. ve Araş. Mrk. Müdürlüğü İletişim Uzmanı Esin Eralaybey KEZAN
7 Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Yenilikçilik Akdeniz Araştırma ve Uygulama Merkezi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Dr. Elçin DORUK
8 Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Yenilikçilik Avrupa Birliği Araş. ve Uyg. Merkezi Müdürlüğü AB Merkezi Şefi  Burcu KİPER
9 Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Yenilikçilik Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü Bilgi ve Tekn. Transfer Ofisi  Müd.-Üniversite Sanayi İşbirlikleri Uzmanı Necip ATILGAN
10 Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Yenilikçilik Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye TOKER
11 Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Yenilikçilik Proje Destek Ofisi Müdürlüğü Proje Destek Ofisi Müdürü Ferit ÖZOL
12 Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Yenilikçilik Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü YÜSEM Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Uzmanı Gizem Ayrancı DEMİRHAN
13 Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Yenilikçilik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyesi Öğrt. Gör. Can GÜVENİR 
14 Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Yenilikçilik Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araş. Merkezi Müdürlüğü Dr. Öğretim Elemanı  Ekin Sökmen GÜLER
15 Rektör Yardımcılığı Hukuki ve İdari İşlerden Sorumlu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eda AKSOY
16 Genel Sekreterlik Bilgi İşlem Müdürlüğü Sistem Yöneticisi Mümin  ÖLMEZ
17 Genel Sekreterlik Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Sekreteri Tülin ERYİĞİT
18 Genel Sekreterlik Öğrenci İşleri Müdürlüğü Öğrenci İşleri Uzmanı Mesut SANAL
19 Genel Sekreterlik Proje, İnşaat Bakım-Onarım, Teknik İşler
Koordinatörlüğü
İBOTİM Sekreteri Müge Kübra PAMUK
20 Genel Sekreterlik Rekabet İlişkileri Analiz ve Merkezi Planlama Müdürlüğü Rekabet İlişkileri Analiz ve Merkezi Planlama Müdürü Hüseyin ARSLAN
21 Genel Sekreterlik Satınalma Müdürlüğü Satınalma Uzmanı Yasin ÇAKIRER
22 Genel Sekreterlik Yaşar Üniversitesi Yurt Müdürlüğü Bina Sorumlusu Senem AKTOĞU
23 Genel Sekreter Yrd. İnsan Kaynakları, Bilgi ve Belge İşleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bordro Memuru Müzeyyen Yağmur KILINÇ
24 Genel Sekreter Yrd. İnsan Kaynakları, Bilgi ve Belge İşleri Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü Kütüphane ve Bilgi Merkezi Memuru Yağmur Ege MÜHÜRCÜOĞLU
25 Genel Sekreter Yrd. İnsan Kaynakları, Bilgi ve Belge İşleri Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Memuru Sıla Yıldırım TETİK
26 Genel Sekreter Yrd. Kurumsal İletişim Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Md. Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Uzmanı Turgut ONARIR
27 Genel Sekreter Yrd. Kurumsal İletişim Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü Kariyer ve Mezunlar Merkezi Uzmanı Sema ABDURRAHMANOĞLU
28 Genel Sekreter Yrd.
Kurumsal İletişim
Medya Merkezi Müdürlüğü Radyo Program Yapımcısı Burçin ONARIR
Genel Sekreter Yrd.
Kurumsal İletişim
Sağlık, Kültür, Spor Müdürlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü Uzmanı Fikret ATALANLI
29 Mali İşler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü Finansman Şefi Halise TURGUT
30 Mali İşler Daire Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğü Muhasebe Uzmanı Sinem ÇETİNKAYA

İlk Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2021
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023