1

Enerji Politikası

 

 

Enerji Politikası

İlk Yayın Tarihi: 05.01.2016
Revizyon Tarihi: 26.12.2018
Revizyon No : 1

 

ENERJİ POLİTİKASI

Yaşar Üniversitesi olarak, enerji yönetim sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içerisinde, tüm faaliyet alanlarımızda enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi amaçlıyoruz.

Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için,

  • Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı,
  • Eğitimler düzenleyerek, üniversitemizde enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme kültürünü sürekli artırmayı,
  • Amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulmasına ve düzenli gözden geçirilmesini,
  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı,
  • Enerji performansını ve EnYS’nin sürekli iyileştirmeyi,
  • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi,
  • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi taahhüt ediyoruz.